Spaargeld – eigen woning – mogelijke opname verpleeghuis door Laura Sinnema FFP

ONLINE VRAAG

 

Mijn moeder heeft veel spaargeld en een eigen woning. Stel dat zij in de toekomst moet worden opgenomen in een verpleeghuis, moet zij dan een hoge eigen bijdrage betalen en haar eigen huis gaan opeten? Kan ze dan niet beter nu al aan gaan schenken om dat te voorkomen?

 

 

ANTWOORD

 

Bij opname in een verpleeghuis moet inderdaad een eigen bijdrage worden betaald (maximaal € 2.312,60 per maand (2017)). Deze bijdrage wordt vastgesteld op basis van o.a. inkomen en vermogen in box 3 (spaargeld en beleggingen hoger dan de vrijstelling). De eigen woning valt in box 1, en hoeft niet te worden ‘opgegeten’. Is er geen partner die nog in de woning woont dan valt de woning, vanaf de opname in het verpleegtehuis, nog 2 jaar in box 1 (zogenaamde verhuisregeling). Bij verkoop/verhuur valt de verkoopopbrengst/de woningwaarde wel weer in box 3, wat gevolgen heeft voor de eigen bijdrage. Verminderen van het vermogen in box 3 kan de eigen bijdrage verlagen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld door het geleidelijk of ineens schenken aan (klein)kinderen. Hiervoor gelden verschillende vrijstellingen waardoor er geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. De schenking kan herroepelijk worden gedaan en/of op papier. Schenken verlaagt mogelijk ook de erfbelasting bij een overlijden. Een andere optie is belast box 3 vermogen om te zetten naar ‘onbelast’ box 3 vermogen, zoals bijvoorbeeld via groene beleggingen. Belangrijk om te weten is dat de peildatum voor de bepaling van de bijdrage 2 jaar voor de zorgaanvraag ligt en genomen maatregelen dus niet direct werken. Bij een hoog netto inkomen kan verminderen van box 3 vermogen geen effect hebben. Iedere situatie staat op zich, dus laat u/ uw moeder goed voorlichten voordat u maatregelen treft.

 

Laura Sinnema FFP

12 januari 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *