Ondernemen en de overheid in 2016 – het blijft een lastige combinatie

Elk nieuw kabinet neemt zich over het algemeen voor: minder regeldruk voor de BV Nederland. Want die regels werken contra productief, contra innovatief en bovenal frustreren ze vaak meer dan ze inspireren. En oh ja…we willen graag weer meedoen en dus vooral innoveren en inspireren.

Nobele uitgangspunten waar over het algemeen niemand het mee oneens is. Maar de praktijk is zoals zo vaak weerbarstiger. Ook in 2016 zullen we met nieuwe c.q. aangepaste regelgeving geconfronteerd worden die ons dwingt om zaken aan te passen. Denkt u aan bijvoorbeeld het vervallen van de VAR (met verstrekkende gevolgen voor allen die als zelfstandig professial werken), de aanpassingen van het pensioen eigen beheer van de DGA in de nu voorgestelde OSEB, de al dan niet verplichte voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor de ondernemer (politiek weerbarstig), het al dan niet continueren van de zelfstandigenaftrek. En tel daarbij de aanpassingen voor de werknemer (Wet Werk en Zekerheid, aanpassing pensioenleeftijd, beperking lijfrentepremie aftrek etc etc.).

Het blijft dus een vreemde spagaat: we willen minder regeldruk en krijgen er veelal meer. Voldoet u net aan alle nieuwe spelregels, worden deze weer gewijzigd. Met alle gevolgen van dien.

Als financieel planner ben ik dagelijks met dergelijke vraagstukken bezig. En ik moet u bekennen: ook voor mij en mijn collega’s is het een flinke uitdaging om ‘bij’ te blijven. Maar wij opereren veel in netwerken en hebben over het algemeen een netwerk van specialisten om ons heen verzameld waar we frequent mee kunnen sparren. Het is een illusie om te veronderstellen dat wij alles wel zouden weten. Een goede planner is vooral een goede regisseur. Kent en herkent de signalen, is analytisch sterk en kan de vinger op de zere plek leggen. Om vervolgens mogelijke oplossingsrichtingen uit te werken.

Het gaat daarbij altijd om u. Als planner zijn wij er om voor en met u te werken aan uw planning. En u hierin te ‘ont-zorgen’. Zodat u kunt doen wat onze overheid eigenlijk graag wil: innoveren en inspireren. Maar voor- en bovenal bezig zijn met hetgeen u daadwerkelijk motiveert. Wetende dat uw planner op de achtergrond voor u klaar staat.

 

Welkom!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *