Hogere premies, lagere uitkeringen….weer onrust in pensioenland

Wellicht heeft u de afgelopen dagen ook gekeken naar de serie ‘Zwarte Zwanen’ op NPO 2. Een driedelige documentaire over uw en mijn pensioengeld. Over hoe die gigantische spaarpot van ons allemaal (ruim 1300 miljard euro!) wordt beheerd. Zelfverrijking lijkt het adagium bij de vermogensbeheerders. Het grootste deel van de pot (indicatief 1200 miljard euro) wordt belegd via de grootste spelers ter wereld die mede verantwoordelijk waren voor de financiële crisis.

En nu heeft de toezichthouder in Nederland – zijnde De Nederlandsche Bank – verordonneert dat pensioenfondsen met een reële rekenrente moeten gaan rekenen. Klinkt logisch, echter het is al jaren niet het geval. Er wordt gerekend met een hogere rekenrente dan veelal wordt behaald waardoor pensioenfondsen – op papier – weer aan de eisen qua dekkingsgraad voldoen (de wellicht bekende 105%). Doordat men nu verplicht is te rekenen met een veel lagere rente zullen veel fondsen onder de dekkingsgraad komen waardoor premies omhoog zullen gaan en uitkeringen verlaagd of niet geïndexeerd.

Het blijft een ondoorzichtig geheel. Massaal zijn we verplicht onze spaarpot over te dragen naar partijen die klaarblijkelijk een heel ander belang nastreven dan het onze zijnde hun eigen belang. Ethisch handelen is in de wereld van de grote getallen eerder uitzondering dan regel. Klaarblijkelijk wijzigt er iets in het gen op het moment dat we met zeer grote getallen werken en hebben we geen aandacht meer voor daar waar het echt over gaat: uw inkomen voor later en uw spaargeld.

Ik begrijp de maatregel van de DNB wel, die getuigt van realiteitsbesef. Het zou onze beleidsmakers echter sieren te kijken naar een oplossing voor zij die nu een pensioen ontvangen. In koopkracht zijn zij er feitelijk de afgelopen jaren (sinds het uitbreken van de crisis) met 14% op achteruit gegaan en een verdere daling acht ik niet verantwoord. Daarnaast krijgt de opbouwende generatie de rekening mede gepresenteerd.

Pensioen blijft ondoorzichtig, voor velen ingewikkeld en daardoor besteden we er geen tot weinig aandacht aan. Blijven we – wellicht tegen beter weten in – vertrouwen op het feit dat ‘men’ het wel voor ons zal regelen. Omdat we het niet kunnen doorgronden.

Het zou goed zijn als er nieuw DNA bij de beheerders van onze pensioeneuro’s zou komen. DNA met ethisch besef, DNA waarbij integriteit niet verbaal wordt gebezigd maar daadwerkelijk. DNA met als ingrediënt het besef dat men niet met monopolygeld aan het spelen is, maar met toekomstig inkomen gedurende een lange periode bijeen gespaard.

Eigenlijk dus een doodgewoon en normaal DNA.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *