Dat ‘nee’ is wel te begrijpen……..

Weet en snapt u het nog? Experts struikelen over elkaar heen met duidingen en verklaringen, mogelijke gevolgen en scenario’s verkennend hoe nu verder. Maar voor het echte verhaal is weinig aandacht.

Ik ben geen econoom en geen politicus. Maar heel ingewikkeld is de casus volgens mij niet. Vergelijkt u het maar met een bedrijf wat aan het infuus ligt bij bijzonder beheer van een bank. Het bedrijf is – om wat voor reden dan ook – in de moeilijkheden gekomen en kan niet tot slecht aan haar verplichtingen voldoen. Het lukt niet meer om tijdig rente en aflossing te betalen. Bank in paniek, bedrijf in paniek.

Dan kun je twee dingen doen: de stekker uit het infuus halen en de kraan dicht draaien. Gevolg: faillissement en financiële schade voor zowel de geldverstrekker als het bedrijf (en veelal ook de persoon daarachter) in kwestie. Of je draait – zoals ook heel veel gebeurt bij bijzonder beheer – de kraan een beetje dicht, laat nog iets van euro’s doorstromen en de fragiele levenslijn hiermee in tact latend. Het werkelijke probleem wordt hierdoor echter veelal niet opgelost, immers de vloeistof die wordt doorgelaten is veelal net voldoende om de rente en aflossing aan de geldverstrekker te kunnen voldoen. Meestal worden de problemen hierdoor alleen maar groter, immers de schulden worden hierdoor alleen maar vergroot.

De Griekse bevolking wil niet langer aan dat infuus liggen. Die intensive care heeft men nu wel gezien en daar nog veel langer vertoeven is geen plezierig vooruitzicht. Doorlopend de onzekerheid of de kraan van het infuus iets verder open of dicht wordt gedraaid veroorzaakt veel onzekerheid, stress en spanning. En vooral: het lost niets op.

Los van de schuldvraag – waarover politici zich primair druk lijken te maken – zou de enige juiste vraag kunnen zijn: hoe lossen we dit op? Dat kan vrij eenvoudig door aflossingsverplichtingen uit te stellen c.q. te verlengen, rentebetalingen uit te stellen en vooral liquiditeitsruimte te bewerkstelligen zodat in de economie geïnvesteerd kan worden en er weer vooruitzicht en perspectief ontstaat. De mogelijk voorgestelde maatregelen nu – waarover geen overeenstemming bestaat – omvatten slechts het vermoedelijk eindeloos verlengen van de periode op de intensive care. Dat lost structureel niets op.

Of die geleende euro’s ooit weer terug komen: ik durf het u niet te voorspellen. Maar ik acht de kans groter dat in ieder geval een deel van de vordering weer terug komt door de Grieken ruimte te geven. Ruimte voor economische en dus financiële groei. Laat ze die intensive care verlaten en bij voorkeur ook zo snel mogelijk het hospitaal. Want aan dat infuus – wat nu maar mondjesmaat wordt doorgelaten – zullen ze niet gaan herstellen.

 

Fijne week,

 

Theo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *