Hopelijk vergeten we die 67 jaar als pensioenleeftijd snel…….

Hopelijk vergeten we die 67 jaar als pensioenleeftijd snel…….

Nu de Eerste Kamer de plannen heeft goedgekeurd is bij velen op het netvlies gekomen dat 67 jaar ‘de pensioenleeftijd’ zal zijn. Echter, dit is maar van zeer korte duur.

Vanaf 2022 is de AOW-ingangsdatum automatisch gekoppeld aan de levensverwachting. En die stijgt aanmerkelijk sneller dan velen denken. Ik ben zelf 48 jaar en zou – op basis van de huidige levensverwachting – AOW ontvangen rond de tijd dat ik 68,5 jaar ben. Bent u nu rond de 30 jaar dan stijgt die verwachting al snel naar een leeftijd boven de 70.

In veel bedrijven is het gesprek van 55- tot 60-jarigen over pensioen nu nog gelegen in het centrale thema: ‘hoe lang moet jij nog?’. Veel meer zal straks het thema moeten zijn: op welke wijze ga jij nog invulling geven aan je werkzame leven de komende 15 jaar? Een cultuurverandering die tijd zal vergen.

Het pensioenbewustzijn is bij velen nog laag. Uit een recent onderzoek van Multiscope onder 1.231 Nederlanders blijkt dat 40% zich zorgen maakt over zijn pensioen en dat slechts 18% op de hoogte is van zijn persoonlijke pensioensituatie. Ruim 1 op de 5 geeft aan dat na het regelen van de pensioensituatie niet meer gecontroleerd is of de gekozen oplossing passend is (bron Multiscope).

Hoe dit mogelijke probleem op te lossen? Die vraag kan niet 1-2-3 beantwoord worden. Het is namelijk altijd gerelateerd aan hoe de situatie nu voor u persoonlijk is. De eerste stap die dan ook gezet moet worden is het creëren van in- en overzicht. Wat heb ik nu? Hoe sta ik er voor? Pas hierna kunnen scenario’s worden opgesteld om eventueel gesignaleerde problemen op te lossen. Zodat u hierna een onderbouwd besluit kunt nemen.

Zie het als een röntgenfoto waarbij vastgesteld kan worden hoe uw situatie nu is. Besef u dat – door doorlopend wijzigende wet- en regelgeving – het een momentopname betreft gebaseerd op de huidige feiten en omstandigheden. Het plan is dan ook een vertrekpunt voor uw verdere planning. Periodiek zal de thermometer uit de kast moeten worden gehaald om te controleren of de temperatuur nog juist is.

 

Welkom!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *