Waarom de hypotheekrente vermoedelijk zal gaan stijgen – nu uw rentevast periode omzetten?

Waarom de hypotheekrente vermoedelijk zal gaan stijgen

nu uw rentevast periode omzetten?

 

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een bijna historisch lage hypotheekrente. Recentelijk hebben we kunnen zien dat de laagste hypotheekrente toch echt aan het stijgen is. Boosdoener: de kapitaalmarktrente. En op die kapitaalmarkt lenen banken onderling elkaar geld. De rente die daar wordt betaald dient als basis voor de vaststelling van de rente die ze u in rekening brengen. Bovenop deze basisrente worden nog kosten in rekening gebracht en een zogenaamde risico- c.q. winstopslag.

Onderstaande grafiek laat de beweging zien van de het afgelopen boekjaar. De afgelopen maanden is er sprake van een lichte stijging en grootste verstrekker in Nederland (Rabobank) heeft de afgelopen week haar tarieven met 0,1% verhoogd.

Schermafbeelding 2015-06-21 om 13.55.36

 

Het is dan wellicht ook nu het moment om te onderzoeken of het omzetten naar een nieuwe renteperiode voor u nu interessant kan zijn. Dit is afhankelijk van een aantal factoren en een van de belangrijkste zal vermoedelijk zijn de omvang van de eventuele boeterente die u verschuldigd bent. Die boeterente wordt – eenvoudig gesteld – als volgt berekend. Stel u heeft nu een rente van 5% en de actuele hypotheekrente bedraagt 3%. Een verschil dus van 2%. Nu omzetten naar het veel aantrekkelijkere tarief van 3% betekent dat de geldverstrekker 2% beoogde rente gaat missen. Die 2% wordt berekend over de resterende looptijd en dat is – nogmaals zeer eenvoudig gesteld – de verschuldigde boete.

Een rekensom maken loont dus zeker de moeite. Stel u heeft een hypotheek van € 300.000,- met een rente van 5% dan bent u per jaar € 15.000,- rente verschuldigd. Een lagere rente van bijvoorbeeld 3% zou een rentelast betekenen van

€ 9.000,-, een verschil van 40%. Dit zou dan afgezet moeten worden tegen de eventueel verschuldigde boeterente om vast te stellen binnen welke termijn u voordeel kunt behalen. Op basis daarvan kunt u dan gefundeerd een beslissing nemen of deze stap voor u financieel verstandig zou zijn.

Bij een eventuele omzetting worden door veel geldverstrekkers administratiekosten in rekening gebracht. Het is dus van belang om alle financiële gevolgen in beeld te brengen alvorens een dergelijk besluit te nemen.

Heeft u vragen of wilt u advies over de te ondernemen stappen?

Welkom, wij zijn u graag van dienst.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *