Belastingherziening : uitruilen gaat leiden tot onuitvoerbaarheid en toenemende complexiteit

Belastingherziening :

uitruilen gaat leiden tot onuitvoerbaarheid en toenemende complexiteit

 

Vandaag (19 juni) heeft de Staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) een brief naar de kamer gestuurd waarin enige openheid van zaken wordt gegeven over de voornemens van het kabinet aangaande een herziening van het belastingstelsel. Deze brief is verstuurd onder grote politieke druk om openbaarheid te bewerkstelligen.

Het proces wat nu voorligt is een overleg met de zogenoemde constructieve vier, te weten D66, Groen Links, Christen Unie en de SGP. In de voorstellen die nu bekend zijn gemaakt zijn de contouren al te herkennen. Meer eenvoudig en verlaging belasting op arbeid (iedereen en met name D66), vergroening (Groen Links), een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag (Christen Unie en SGP) en door al deze maatregelen een verhoging van de koopkracht voor werkende huishoudens. Daarnaast zijn veel onderwerpen niet tot nauwelijks benoemd.

Het huidige belastingstelsel dateert van 2001 en is op vele fronten aan een grondige herziening toe. Door de vele wijzigingen de afgelopen jaren is er een wirwar aan regelingen en uitzonderingen ontstaan die voor de gemiddelde burger niet meer te ontleden zijn. Openheid, transparantie en eenvoud is hetgeen iedereen wenst.

De wijze waarop nu echter gepoogd gaat worden tot overeenstemming te komen zal – is mijn stellige overtuiging – leiden tot veel uitruil van wensen en daarmee niet leiden tot een samenhangend en integraal nieuw stelsel. Een ratjetoe van regelingen die niet zullen leiden tot vereenvoudiging maar continuering van bestaande dan wel nieuwe complexiteit.

Onze Staatssecretaris is voortvarend aan de slag en daarin prijs ik hem. Ik zou hem echter in overweging willen geven eerst met een volledig integrale visie te komen en niet een aantal zaken nu te behandelen en mogelijk in wetgeving te verankeren. Een nieuw stelsel die de basis kan vormen voor laten we zeggen de komende 10 jaar. Zodat u en ik weten waar we op kunnen (of zo u wilt moeten) rekenen. En op basis daarvan onze besluiten kunnen nemen.

Draagvlak zoeken voor je besluiten is van groot belang. Maar werk dan aan een volledige herziening en beperk je niet tot onderdelen. Volgende besluiten kunnen weer gevolgen hebben voor de nu te nemen besluiten. En dan zie ik alle uitzonderingen, aanpassingen en andere wijzigingen alweer voorbij komen. Waardoor we wederom door de bomen het bos niet meer zullen ontdekken.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *