Het belang van een levenstestament

Het belang van een levenstestament

 

Voor velen van u wellicht een nog betrekkelijk onbekend gegeven, het levenstestament. Bij het opmaken van een testament denken we veelal aan hetgeen vastgelegd moet worden na ons overlijden. Maar stel dat u door een ziekte of ongeval niet meer zelf kunt handelen? Wie neemt dan de beslissingen namens of voor u? En welke wensen of ideeën moet diegene hierbij in acht nemen?

Het levenstestament is bedoeld voor de situatie dat u tijdens uw leven niet meer zelf kunt handelen. In juridische termen spreken we dan over wilsonbekwaamheid. Door uw wensen in een dergelijke situatie vast te leggen heeft u toch nog enige mate van regie.

Wanneer u niets regelt en wilsonbekwaam zou worden mag u over vrijwel niets meer zelfstandig beslissen en kunt u onder curatele worden gesteld (bewindvoerder of een curator). Deze voorzieningen worden toegepast nadat het kwaad is geschied. En dus kunnen er beslissingen worden genomen over of namens u die u wellicht helemaal niet wenst.

De vraag uzelf stellen is mogelijk een begin van een antwoord. En dat antwoord begint wellicht bij het bewustzijn dat – indien u niets vast gaat leggen – er in een dergelijke situatie besluiten worden genomen die mogelijk niet de uwe zijn. Welke problemen gaat dat opleveren? Is dat het een goede oplossing?

Een levenstestament kan een oplossing zijn om deze problemen te voorkomen. Zelf regie te houden, ook al heeft u die in een dergelijke situatie niet meer. Na te denken over de vraag of u wilt dat een van uw kinderen in een dergelijke situatie besluiten over en namens u moet nemen of dat u toch de voorkeur heeft voor een professioneel deskundige. Dat kan gaan over uw medische situatie, uw onderneming, bankzaken en/of beleggingen en eventuele schenkingen.

Onvoorbereid in een dergelijke situatie terecht komen is ontzettend vervelend voor uzelf maar zeker ook voor uw naasten. Om de vraag te kunnen beantwoorden is in eerste instantie het van belang dat u inzicht krijgt in de mogelijke gevolgen. Om vervolgens gefundeerd en onderbouwd besluiten te kunnen nemen op welke wijze uw persoonlijke wensen en behoeften kunnen worden ingevuld. Het opstellen van een levenstestament kan daarin mogelijk een belangrijke bijdrage vervullen.

 

Welkom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *