actualiteit

Het basisinkomen – de voorziening van de toekomst?

  Nederland kent een zeer complexe systematiek van toekomst- en inkomensvoorzieningen. Daarnaast blinken we uit in het rondpompen van geldstromen vanuit allerlei diverse toeslagen die we kennen. Hopeloos ingewikkeld, veelal niet te doorgronden en daarnaast buitengewoon lastig te verifiëren. Naast genoemde voorzieningen en toeslagen kennen we ook vanuit de fiscaliteit allerlei aanvullende mogelijkheden, in de vorm van heffingskortingen, extra aftrekposten… Read more →

De bankierseed….echt geen 1 april grap?

De bankierseed is sinds de zeer recente discussie over te beloningsstructuur van de Raad van Bestuur van onze staatsbank, zijnde ABN AMRO, toch meteen in een ander daglicht komen te staan. Voorstanders repten over het feit dat de eed een belangrijke bijdrage kon leveren aan het herstel van het vertrouwen in de financiële sector doordat deze ‘moreel-ethische verklaring heeft ten… Read more →

Het nieuwe pensioenstelsel en de gevolgen voor onder andere de hogere inkomens

  Het is u vast niet ontgaan: er wijzigt veel in pensioenland en de verwachting is dat dit nog maar het begin zal zijn. De AOW-leeftijd is al aangepast en zal de komende jaren in versneld tempo worden verhoogd waarna deze – let op – afhankelijk zal worden van de levensverwachting (c.q. hieraan automatisch worden gekoppeld). Ik ben 47 jaar… Read more →

De pensioendialoog: hoe nu verder?

De pensioendialoog: hoe nu verder?   Komend voorjaar komt de staatssecretaris van Sociale Zaken met een eerste kabinetsvisie over de toekomst van ons pensioenstelsel. De impliciete subsidie van jongere aan oudere collega’s moet verdwijnen, u moet beter geïnformeerd worden en we worstelen met de bijna 1 miljoen ZZP-ers die nu geen of weinig pensioen opbouwen.   De huidige structuur is… Read more →

De houdbaarheid van een financieel plan

De houdbaarheid van een financieel plan   Financiële planning is en blijft een momentopname. Om de metafoor met de gezondheidszorg te maken: een röntgenfoto van de huidige feiten en omstandigheden. En die omstandigheden veranderen frequent. Vele zaken kunnen daarop van invloed zijn: gewijzigde (fiscale) wetgeving, aanpassing in de sociale zekerheid, ander werk, echtscheiding, een andere woning en gaat u zo… Read more →

Voor het einde van het jaar en het begin van het naderende jaar…nog wat tips en aandachtspunten

  Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal of ander gebied nog actie moet ondernemen. Met sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist weer om uitstel. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om mogelijke aandacht vragen. Welke dat… Read more →

Relaties en financiën

  Relaties en financiën   In het financieel dagblad van afgelopen weekend stond een artikel over het negatieve effect van beperkte openheid over financiën in relaties. Uit onderzoek blijkt dat financiën vaak een bron van ellende en irritatie zijn tussen partners, soms uitmondend in (echt)scheidingen.   Het gebrek aan openheid intrigeert mij. Hoe kan het toch dat we hier zo… Read more →