admin

Spaargeld – eigen woning – mogelijke opname verpleeghuis door Laura Sinnema FFP

ONLINE VRAAG   Mijn moeder heeft veel spaargeld en een eigen woning. Stel dat zij in de toekomst moet worden opgenomen in een verpleeghuis, moet zij dan een hoge eigen bijdrage betalen en haar eigen huis gaan opeten? Kan ze dan niet beter nu al aan gaan schenken om dat te voorkomen?     ANTWOORD   Bij opname in een… Read more →

Ondernemen en de overheid in 2016 – het blijft een lastige combinatie

Elk nieuw kabinet neemt zich over het algemeen voor: minder regeldruk voor de BV Nederland. Want die regels werken contra productief, contra innovatief en bovenal frustreren ze vaak meer dan ze inspireren. En oh ja…we willen graag weer meedoen en dus vooral innoveren en inspireren. Nobele uitgangspunten waar over het algemeen niemand het mee oneens is. Maar de praktijk is… Read more →

Wijziging op wijziging op wijziging, onrust en onrust en onrust….volgt u het nog allemaal?

Nadat we recent het ceremoniële spektakel van Prinsjesdag mee hebben mogen maken vinden op dit moment in de Tweede Kamer debatten plaats over de diverse begrotingen van de verschillende ministeries. Piketpaaltjes worden geslagen en politici gebruiken dit podium vooral om zichzelf dan wel hun partij te promoten. De campagne voor de verkiezingen van 2017 (of mogelijk eerder) is gestart. Schrijnend… Read more →

Rommelig en chaotisch

Anders kan ik de start van mijn werkweek niet omschrijven. Rommelig en chaotisch vooral doordat er (te)veel dingen tegelijk moeten gebeuren. Wellicht herkent u dat, zie je soms door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer en weet je niet waar je moet beginnen. Wat mij altijd helpt is dan opruimen. En dan bedoel ik letterlijk opruimen. Papier en dossiers… Read more →

Hogere premies, lagere uitkeringen….weer onrust in pensioenland

Wellicht heeft u de afgelopen dagen ook gekeken naar de serie ‘Zwarte Zwanen’ op NPO 2. Een driedelige documentaire over uw en mijn pensioengeld. Over hoe die gigantische spaarpot van ons allemaal (ruim 1300 miljard euro!) wordt beheerd. Zelfverrijking lijkt het adagium bij de vermogensbeheerders. Het grootste deel van de pot (indicatief 1200 miljard euro) wordt belegd via de grootste… Read more →

Hopelijk vergeten we die 67 jaar als pensioenleeftijd snel…….

Hopelijk vergeten we die 67 jaar als pensioenleeftijd snel……. Nu de Eerste Kamer de plannen heeft goedgekeurd is bij velen op het netvlies gekomen dat 67 jaar ‘de pensioenleeftijd’ zal zijn. Echter, dit is maar van zeer korte duur. Vanaf 2022 is de AOW-ingangsdatum automatisch gekoppeld aan de levensverwachting. En die stijgt aanmerkelijk sneller dan velen denken. Ik ben zelf… Read more →

Waarom de hypotheekrente vermoedelijk zal gaan stijgen – nu uw rentevast periode omzetten?

Waarom de hypotheekrente vermoedelijk zal gaan stijgen nu uw rentevast periode omzetten?   De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een bijna historisch lage hypotheekrente. Recentelijk hebben we kunnen zien dat de laagste hypotheekrente toch echt aan het stijgen is. Boosdoener: de kapitaalmarktrente. En op die kapitaalmarkt lenen banken onderling elkaar geld. De rente die daar wordt betaald… Read more →

Belastingherziening : uitruilen gaat leiden tot onuitvoerbaarheid en toenemende complexiteit

Belastingherziening : uitruilen gaat leiden tot onuitvoerbaarheid en toenemende complexiteit   Vandaag (19 juni) heeft de Staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) een brief naar de kamer gestuurd waarin enige openheid van zaken wordt gegeven over de voornemens van het kabinet aangaande een herziening van het belastingstelsel. Deze brief is verstuurd onder grote politieke druk om openbaarheid te bewerkstelligen. Het proces… Read more →

Wederom onrust in de huizenmarkt?

Op donderdag 28 mei jl publiceerde de nieuw geïnstalleerde financiële adviesraad een rapport aan de komende regeringen (men ging er klaarblijkelijk al vanuit dat het huidige kabinet het voorstel niet zou overnemen) aangaande hetgeen u en ik maximaal mogen lenen voor de aankoop van een woning. Zoals u wellicht bekend is heeft de overheid de afgelopen jaren al een aantal… Read more →